Pekárna Kamenice je uvedena do provozu manžely Hnízdilovými v roce 1991, a to v budově staré školy. Hned od začátku se pečivo rozváží do několika okresů a získává si čím dál více zákazníků.

V roce 1995 přechází pekárna pod firmu AgroStar spol.s.r.o., a to až do roku 2010. Od tohoto roku již nese název Pekárna Kamenice, s.r.o.

I přes těchto několik změn však zůstává kvalita a původní receptury zachovány, pouze sortiment je neustále rozšiřován. Specializujeme se především na ruční výrobu pečiva a naší snahou je vyjít vstříc našim zákazníkům jak po stránce chuti, kvality i ceny.